Loyaliteit vs dankbaarheid

Thanksgiving Vandaag is het in Amerika en Canada “thanksgiving”. Een feestdag waarop stilgestaan wordt bij momenten van het afgelopen jaar waar je dankbaar voor bent. Vroeger was het vooral bedoeld om stil te staan en dankbaar te zijn voor de oogst van het afgelopen jaar. Waarbij dan vooral dankbaarheid jegens God geuit werd. Tegenwoordig wordt…

Loyaliteit…trouw blijven aan jezelf

Loyaliteit komt op mijn pad Vandaag komt het woord “loyaliteit” op meerdere manieren op mijn pad. En ik vraag me ineens af: “wat betekent dit woord nu eigenlijk?”. Als ik “loyaliteit” op zoek op internet kom ik op de volgende betekenis (bron: Wikipedia): “Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid, vasthoudendheid, of het zich houden aan…