India: een land vol tegenstellingen I

Wat hebben yoga en India met elkaar gemeen? Diepgeworteld Yoga komt uit India, de groet ‘ohm‘ aan het begin van een yogales en ‘namaste‘ na afloop van een les komen uit India. Tijdens de yogaopleiding die ik volgde werd vaak verwezen naar India. We kregen lessen uit de Vedanta, één van India’s oudste geschriften. Alle namen…