Ego

Wat is je ego?  Het begrip “ego” houdt mij bezig sinds het moment dat ik startte met de yogaopleiding. Het ging toen vaak over het ego en onthechting. Waarbij ik altijd vind dat het woord “ego” een negatieve connotatie heeft. Zo in de loop der jaren vraag ik me bij vlagen af hoe het nu…

India: een land vol tegenstellingen I

Wat hebben yoga en India met elkaar gemeen? Diepgeworteld Yoga komt uit India, de groet ‘ohm‘ aan het begin van een yogales en ‘namaste‘ na afloop van een les komen uit India. Tijdens de yogaopleiding die ik volgde werd vaak verwezen naar India. We kregen lessen uit de Vedanta, één van India’s oudste geschriften. Alle namen…