Vishuddha Yoga & Communicatie (hierna te noemen VYC), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 66813425, verzamelt de onderstaande gegevens van haar klanten. Onder “klanten” worden verstaan diegenen met wie VYC een zakelijke overeenkomst heeft.

  • naam – adres – postcode – woonplaats – e-mailadres – telefoonnummer.
  • Indien van toepassing: BTW nummer.
  • Indien van toepassing: factuuradres.

VYC verzamelt deze gegevens met als doel:

  • het kunnen uitvoeren van opdrachten;
  • het kunnen communiceren met klanten;
  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van facturen.

Genoemde gegevens worden alleen door VYC gebruikt en verwerkt. Deze gegevens worden vastgelegd in een zogenaamd “verwerkingsregister“.

Alleen VYC heeft toegang tot deze gegevens, er worden geen gegevens gedeeld met derden.

De genoemde gegevens staan opgeslagen op een fysieke server bij VYC, welke is beveiligd met een wachtwoord. Deze gegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht en daarna voor de duur van 2 jaar, tenzij de klant aangeeft dat de gegevens al eerder moeten worden verwijderd. 

Cookies

De website van VYC maakt gebruik van cookies (Google Analitics) om de website beter te laten functioneren.

Bewaren van gegevens

VYC bewaart de gegevens van haar klanten voor de de duur van lopende opdrachten en nadien voor de duur van 1 jaar, tenzij de klant eerder aangeeft dat de opgeslagen gegevens moeten worden verwijderd. Facturen worden 7 jaar bewaard, conform de regels van de belastingdienst.

Opvragen/corrigeren/wijzigen

Klanten hebben altijd het recht opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen.

Bezwaar

Klanten mogen altijd bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Dit kan per e-mail: eveline@vishuddha-yc.nl. 

Toestemming

Aan klanten wordt altijd vooraf om toestemming gevraagd om een nieuwsbrief aan hen te mogen versturen. Deze toestemming is ten allen tijde weer intrekbaar. Dit kan per e-mail: eveline@vishuddha-yc.nl.

Klachten

Voor klachten omtrent het gebruik van persoonsgegevens kan de klant per e-mail contact opnemen met VYC (eveline@vishuddha-yc.nl). Ook kan de klant terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.