Loyaliteit vs dankbaarheid

Thanksgiving Vandaag is het in Amerika en Canada “thanksgiving”. Een feestdag waarop stilgestaan wordt bij momenten van het afgelopen jaar waar je dankbaar voor bent. Vroeger was het vooral bedoeld om stil te staan en dankbaar te zijn voor de oogst van het afgelopen jaar. Waarbij dan vooral dankbaarheid jegens God geuit werd. Tegenwoordig wordt…